Wat biedt Studiolum de jonge mens?

‘Het leren’ leren
- Ondersteuning bij het structureren van de leerstof: Veel leerlingen hebben behoefte aan meer concentratie, motivatie of structuur
- Het centraal stellen van de planningsvaardigheid
- De zin in het leren zelf verbeteren, het aanleren van zelfdiscipline om tot maak- en leerwerk te komen.

‘Achterstand of een leerprobleem’
- Verbeteren van de schoolprestaties
- Inhoudelijke hulp: Bijles bij een of twee lastige vakken
- Mogelijkheid tot overhoren
- Het grondig aanpakken van hiaten in de basiskennis.

 Aandacht
- Begeleiding in een huiselijke sfeer
- Individuele aandacht voor bepaalde vaardigheid
- Het vergemakkelijken van de overstap naar de middelbare school.

Studiewijzer
- Zorg dat je op tijd bent
- Jonge mensen brengen altijd hun Studiolummap mee
- Ouders lezen en parafreren elke notitie van de studiebegeleider
- Bij aanvang van de studietijd vertellen studenten datgene wat kan leiden tot een verandering van de huiswerkplanning.

Bijzonderheden
- aanwezigheid computer
- internet
- woordenboeken
- blocnote, schrijfgerei