Wat kost het?

Rekening houdend met andere verplichtingen van de jonge mens, kiezen ouders de dagdelen, waarop uw kind na school bij Studiolum komt studeren.

Kiest u bijvoorbeeld voor maandag en donderdag, en er is voldoende plaats, dan is uw kind vast ingedeeld op deze twee dagen. Er kan vanwege bijzondere omstandigheden een keertje van dagdeel geruild worden, maar alleen als er op het gewenste dagdeel nog plaats is.

Begeleiding heeft natuurlijk weinig effect, als je er na een paar weken mee stopt. Na een proefperiode van vier weken, waarna u kunt besluiten de overeenkomst kosteloos te beëindigen, gaat Studiolum er van uit, dat uw kind gedurende de rest van het schooljaar blijft. In bijzondere gevallen kan uiteraard in goed overleg van dit uitgangspunt afgeweken worden.

Tarieven per maand
3 uur per week (2 maal 1,5 uur) € 139,--
4 uur per week (2 maal 2 uur) € 158,--
4,5 uur per week (3 maal 1,5 uur) € 190,--
6 uur per week (3 maal 2 uur) € 210,--
6 uur per week (4 maal 1,5 uur) € 242,--
8 uur per week (4 maal 2 uur) € 262,--

Studiolum factureert studie- en huiswerkbegeleiding bij „per vier weken”. U ontvangt van ons een factuur. Opzegging dient 30 dagen voorafgaand schriftelijk te worden gedaan. Schoolvakanties van een week worden niet in rekening gebracht. Bij uitval wegens ziekte of vrije dagen kunnen de leerlingen de uitgevallen tijden inhalen.

De factuur kunt u voldoen door het bedrag over te maken op ING, rekeningnummer 5518262, ten name van C.P.A.J. Vissers te Nuenen.